Danh sách MTQ Yểm Trợ Kỳ Gây Quỹ Ngày 6/3

Chân thành cảm ơn quý Đồng hương hảo tâm:

FullName Amount CheckNo
ZIEM T LE 100.00 1190
TRI THIEN LAM 100.00 1733
PHƯỚC HỘI 200.00 CASH
THUONG KHIEM TRAN 100.00 CASH
DANNY LE 200.00 0935
KET CHINH NGUYEN 30.00 101
NGUYỄN MINH TRANG 50.00 1475
DAO X. HOANG 30.00 3530
JONATHAN DO 50.00 1212
KATHERINE T NINH 50.00 20128
HUỲNH BÌNH CHÁNH 50.00 951
GIAO N TRAN 20.00 CASH
TÔ VĂN 50.00 CASH
CHÙA QUANG ĐỨC 1,200.00 CASH
 TU VIÊN PHƯỚC ĐỨC 1,000.00 CASH
VAN TAM TRAN 500.00 107
NGUYỄN DUY HOAN 20.00 1196
LIEP THI TRUONG 400.00 1320
A BRIDGE FOR LIFE 1,000.00 1529
NGUYEN T CONG 50.00 1633
VÕ KIM NGÂN 50.00 1720
VINH Q NGUYEN 20.00 2088
THUAN VAN TRAN 50.00 2095
LAN PHUONG TRAN 100.00 2205
VŨ THU GIANG 200.00 2318
JOHN PHAM 200.00 2373
NGUYỄN MAI-LAN 200.00 425
LƯU THÁI DZO 100.00 514
TAMMY NGO & DANH V. HUYNH 50.00 802
YEN KIM NGUYEN 20.00 CASH
HUYNH BÁ MẠCH 25.00 CASH
TRAN B HUNG & LISA VUONG 500.00 IN-KIND
DUC 200.00 091
PHAN DUNG 60.00 1002
NGUYEN K. TIEN 500.00 1014
ĐẠO TRÀNG TU VIỆN ĐỊA TẠNG 500.00 1025
QUANG NAM - DA NANG ASSOC. 100.00 1042
LÊ BÁ HOÀNG 300.00 10428
KIM CHAU JEWELERS 300.00 1044
QUYNH TRANG H. NGUYEN 100.00 1045
LIEN-MAI T TRUONG 100.00 1049
YEN XUAN LUU 150.00 1058
AN DAN & KIM KIEU NGUYEN 120.00 1116
SANH VAN LE 100.00 1116
NINA SNYDER 50.00 1117
RICARDO & NGUYEN WILSON 200.00 -1130
PHUNG NGUYEN VANDEBERG 20.00 114
THÍCH NỮ THANH LƯƠNG 500.00 1142
ĐẶNG V NINH 50.00 1163
AN M. DINH 100.00 1170
BUUMON BUDDHIST TEMPLE 500.00 1175
BINH THÁI VÕ 100.00 1175
TRUONG LE 1,000.00 1184
NGUYỄN THẤT HÙNG 100.00 1187
STEVEN  LE & PHUONG HIEN 100.00 1204
PHUONG M. NGUYEN 100.00 123
STEVEN  LE & PHUONG HIEN 500.00 1240
TMT INSURANCE 60.00 1274
HIEN KIM TRAN 100.00 132
LÝ VĂN ÁNH 100.00 136
THANH NGOC HOANG 50.00 136
DANH VINH TRAN 50.00 1395
LOC VAN DOAN 50.00 1397
TINA THANH-THUY LE 200.00 140
THUYTRINH TAYNHI 200.00 1428
PHẠM VĂN ĐỘ 20.00 156
QUY TRAN 50.00 161
KHUE HUU HOANG 160.00 1610
KHUE HUU HOANG 300.00 1612
HUAN G. VO, DDS 200.00 1634
TRUNG Q. HOANG 30.00 165
TỪ MINH 200.00 1674
TAMMY TRUONG 50.00 1812
MINH P. LE INSURANCE 300.00 196
THAO PHAM 100.00 2063
ADIDAS & ROSALINE NGUYEN 160.00 2229
THANH NGUYEN & HOANG THU 500.00 2271
LÊ THỊ THU CÚC 200.00 2687
JIMMY NGUYEN BOWDEN 1,000.00 2781
KIEM Q PHAN 300.00 3086
ANDY BUI 60.00 3095
ANH QUỐC 200.00 3125
TAM MINH VU 200.00 3163
HOÀNG KIM THÀNH 300.00 3449
SAC HO & KIM-ANH LE 100.00 3701
DANNY & JACKIE TRAN 100.00 3981
VU THANH PHAM 100.00 3982
HUNG D PHAM 20.00 419
TRỊNH TIẾN TINH 200.00 4235
ANH LY 300.00 4671
HELEN NGO 500.00 513
VU HOAN  & TINA LE-PHUOC 300.00 516
TAM LE 200.00 530
KHIEM NGO & MAI 1,100.00 5454
CHUOC & PHUONG NGO 50.00 5457
SON VU 300.00 5991
MANH XUAN THAI 100.00 6633
KEVIN DUC NGUYEN & DUNG TA 1,500.00 8343
NAM L. BINTCLIFF 1,000.00 858
DAVID C VUONG 500.00 8900
TRUNG QUANG NGUYEN 300.00 994
NGUYỄN CÔNG HIỀN 160.00 CASH
DUNG ANH NGUYEN 100.00 CASH
BAC TU 50.00 CASH
MINH VO 30.00 CASH
CHÙA LIÊN HOA 800.00 CASH
CO HUE 30.00 CASH
DI BA 50.00 CASH
NGUYỄN PHÚ & THU MAI 100.00 CASH
LIEU TRINH 30.00 CASH
THUY NGOC NGUYEN 30.00 CASH
HL TRẦN VĂN KHA 50.00 CASH
BÁC VÂN 100.00 CASH
CHỊ HANH 40.00 CASH
KIÊU TRẦN 100.00 CASH
THUY NHAT 500.00 CASH
ĐẨU LÊ 100.00 CASH
LIEN NGUYEN 20.00 CASH
MUOI Q. DOAN 50.00 CASH
TRỊNH KIM DUYÊN 100.00 CASH
THIEN NGUYEN 20.00 CASH
DIEU DAC 20.00 CASH
VĂN ĐÌNH & MAI HOA 100.00 CASH
NGOC VAN LE 23.00 CASH
BE V. TRAN 10.00 CASH
ANDY BUI 40.00 CASH
THANH VINH LE 210.00 CASH
JUDY 300.00 CASH
TABLE #41 180.00 CASH
THUY NGO 20.00 CASH
RECEPTION TABLE 190.00 CASH
BAC MOT 35.00 CASH
NGOC TRAN 100.00 CASH
MUOI Q. DOAN 100.00 CASH
HANH THUA 40.00 CASH
TRAM DOAN 40.00 CASH
DANH VINH TRAN 100.00 CASH
MQT ẨN DANH 100.00 CASH
MQT ẨN DANH 100.00 CASH
MQT ẨN DANH 59.00 CASH
MQT ẨN DANH 49.00 CASH
MQT ẨN DANH 30.00 CASH
MQT ẨN DANH 10.00 CASH
MQT ẨN DANH 20.00 CASH
MQT ẨN DANH 50.00 CASH
MQT ẨN DANH 20.00 CASH
MQT ẨN DANH 20.00 CASH
MQT ẨN DANH 100.00 CASH
MQT ẨN DANH 50.00 CASH
MQT ẨN DANH 20.00 CASH
MQT ẨN DANH 10.00 CASH
MQT ẨN DANH 10.00 CASH
KEVIN DUC NGUYEN & DUNG TA 500.00 CASH
TRẦN VĂN KHUÊ 300.00 CASH
THINH VAN NGUYEN 100.00 CASH
ĐẠO TRÀNG TU VIỆN ĐỊA TẠNG 560.00 CASH
HUNG HUYNH 35.00 CASH
THANH NGOC VO 50.00 CASH
TINA 40.00 CASH
SON VU 100.00 CASH
LISA 20.00 CASH
SANDY 100.00 CASH
SUSIE'S TAILOR 40.00 CASH
TIỆM LONG’S TAILOR 20.00 CASH
RANDY TUAN NGUYEN 300.00 CASH
HONG THI DAO 200.00 CASH
LOAN QUYEN 100.00 CASH
THU NGO 20.00 CASH
PHAN NGUYEN TRAN FAMILY 200.00 CASH
HUNG 50.00 CASH
THANH PHAM 40.00 CASH
HIEU THI NGUYEN 30.00 CASH
NGUYEN THI HOA 50.00 CASH
KATE 20.00 CASH
AMANDA NGUYEN 50.00 CASH
KIM PHƯỢNG 100.00 CASH
DUC NGO 70.00 CASH
CUC KHUU 60.00 CASH
BAO NGUYEN 20.00 CASH
NGUYỄN NGỌC THỌ 100.00 CASH
T.T.N. 100.00 CASH
NGUYEN FAMILY 100.00 CASH
TIEN DONG 40.00 CASH
TRỊNH DU 100.00 CASH
NGUYEN FAMILY 20.00 CASH
HAYLEY DANG 100.00 CASH
TRAM VINH THUY-TRAM 100.00 CASH
TRAN NGOC NGUYEN 100.00 CASH
TRANG / NHOM TUOI NGOC 200.00 CASH
VY HAN 40.00 CASH
THANH XUAN 100.00 CASH
NGUYEN NGOC THANH 80.00 CASH
DUC DINH VO 100.00 CASH
NGUYỄN THỰC 150.00 CASH
TRUONG LE 500.00 CASH
HO THU TRI & TRUONG NHI 40.00 CASH
TÔN THẤT CHI 100.00 CASH
THERESA CHUNG 100.00 CASH
TRỊNH KIM DUYÊN 50.00 CASH
QUANG THU 100.00 CASH
KINH TRUONG 100.00 CASH
DIA-TANG MONASTERY 300.00 CASH
ẨN DANH @ CHÙA LIÊN-HOA 80.00 CASH
PHUONG QUYNH 41.00 CASH
KHAM & MARY BUI 40.00 CASH
CHIEU 4459 20.00 CASH
JAKE & JUSTINE PHAM 200.00 CASH
HẰNG TRƯỜNG 50.00 CASH
CHUC DAO LE 50.00 CASH
MARIA S. NGUYEN 200.00 CASH
HiỆP.SỸ MÙ 20.00 CASH
MQT ẨN DANH 533.00 CASH
CHI HOANG 50.00 CASH
JOHNNY DANG 1,650.00 IN-KIND
TRẦN M. DUNG 500.00 IN-KIND
TRANG / NHOM TUOI NGOC 200.00 IN-KIND
VÕ N. SƯƠNG 20.00 1063
DƯƠNG CƯỜNG 100.00 1612
HiỀN KIM NGUYỄN 200.00 1612
PHƯỚC HỘI 200.00 CASH
TAN NGUYEN 25.00 PayPal
JACQUES TRANVAN 100.00 PayPal
DURENDAL HUYNH 12.00 PayPal
NHUONG NGUYEN 100.00 PayPal
THANH NGUYEN . 100.00 PayPal
THANH CAO 25.00 PayPal
DIANNE DO 25.00 504
DUNG HAO LAM 200.00 565
JOHN & LILLY TRUONG 50.00 2257
ẨN DANH @ CHÙA LIÊN-HOA 121.00 CASH
TRỊNH KIM DUYÊN 20.00 CASH
TÔN THẤT CHI 50.00 CASH
HANH LUONG 96.80 PayPal
VAN TAM TRAN 500.00 105
VICTORIA DUONG 30.00 1453
VU THANH PHAM 100.00 3973
HUNG D PHAM 20.00 407
SUONG NGOC VO 20.00 1056
LAN-ANH T. DO 100.00 1178
KATHLEEN  NGUYEN 300.00 1875
THANH NGUYEN 40.00 1897
TUYET MAI T NGUYEN 100.00 233
THANH CAO 25.00 PayPal
DANNY VU 96.80 PayPal
VU THANH PHAM 100.00 3934
YEN KIM NGUYEN 20.00 CASH

 

VDF' Activity Slideshow

Các Chị trong BTC Buổi Gây Quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" tổ chức ngày 11/01/2015 tại hội trường Đài VAN-TV 55.2 ở Houston (Texas)nhằm tạo ngân quỹ bảo trợ các chương trình dạy chữ cho hơn 500 trẻ em gia đình VN nghèo ở Cambodia.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 1 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of the major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 2 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

Some members of the Fundraising Team at VAN-TV in Houston (Texas) on January 11, 2015 to support educational projects for needy children in Cambodia. Các chị trong Ban Tổ Chức trình diện cử tọa tham dự buổi gây quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" Kỳ 2.

Crossing Tonle Sap to visit Vietnamese floating villages in Pursat province (Cambodia) Cảnh đoàn MIRO và ông Nguyễn Công Bằng đi ghe máy vượt Biển Hồ thăm các làng nổi ở tỉnh Pursat

Cảnh học trò trường Samaki tan học về nhà bè

Christine Quỳnh và bà Bích Ngọc góp lời chia sẻ

Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban & Bích Ngọc VAN-TV

Cư sĩ Trần Hiến, Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban, Bích Ngọc yểm trợ quỹ bảo trợ giáo dục cho trẻ Việt ở Cambodia

Dù đang mang bệnh hiểm nghèo song các em cũng vui khi có quà

Trẻ đùa giởn trên cồn cát và dòng nước ô nhiễm, dơ bẩn khi không còn không gian nào khác hơn.

HT Thích Huyền Việt - người bảo trợ tinh thần cho ViDan Foundation trong nhiều năm qua.

HT Thích Huyền Việt góp lời kêu gọi đồng hương yểm trợ

Lớp Việt Ngữ ở xóm Bãi Cát Neak Loeung

Lớp Việt Ngữ ở xóm Cầu Đá

Một bé gái chơi đùa và cuối xuống uống nước dơ bẩn ở bờ Biển Hồ - một cảnh trạng bình thường ở đây khi hoàn toàn không có một nguồn nước sạch nào khác.

Category: Phim Ảnh

Thiện nguyện viên Hoa-Mai tham dự và yểm trợ
buổi phát quà cho các cháu bệnh nhi Ung bướu tại Chùa Liên Trì.
Quà do Hội Vietnam Compassion bảo trợ, với sự đóng góp thêm của CLB Hoa-Mai
(Ngày 01/01/2007)
Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com